011/6671-369    011/2120-326    062/492-091 IT MANAGEMENT AND SUPPORT

SS dva rek ormana

Projektni zadatak: Zbog proširenja kompanije napraviti novu serversku sobu

Komplesnost ovog zadatka je bila u tome što je investitor već imao nešto opreme koja je sada trebala da se uklopi u novu serversku sobu. Prostor u kome će se nalaziti serverska soba je ustvari velika kancelarija. Vodili smo računa da prostorija bude okrenuta ka severu saprozorima zbog smanjenja spoljašnjih uticaja na povećanje temperature u sobi. Ušteda energije je bila veoma važan elemenat, tako da smo se opredelili da osim klimatizacije dodamo i ventilaciju sa N+1 redundansom. Za potrebe održanja temperature u granicama 19°C - 21°C napravili smo kompletnu automatiku. Soba je dobila i nezavisan sistem dojave požara koji je povezan sa centralnim sistemom. Pod sobe je urađen Legrand SOLUFLEX sistemom sa visinom 90mm.

Izdvajamo iz ponude